Tag Archives: củ khoai yam bi

Cảm ứng in vitro củ khoai yam bi (minituber) (phức hợp loài Dioscorea cayenensis – D. rotundata)

Hai phương pháp đã được sử dụng để sản xuất củ bi từ hai giống khoai yam khác nhau (giống Krengle và giống Kponan) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Phương pháp 1: Trước tiên, các củ siêu bi (microtuber) của khoai yam được gây khởi phát trong in vitro và sau đó được […]

0945677929