Cytokinin là gì và ứng dụng của Cytokinin

1. Cytokinin là gì? Nguồn gốc Cytokinin

Cytokinin là nhóm hóoc môn thực vật thứ ba được phát hiện sau auxin và giberelin – thuốc nhóm chất kích thích sinh trưởng thực vật. Cytokinin được tạo ra trong ngọn rễ và trong hạt đang phát triển, sau đó, được vận chuyển qua mô gỗ từ rễ lên thân.

Continue Reading