Tag Archives: đá lạnh

Đây là lý do tại sao nước nóng đóng băng lẹ hơn nước lạnh

Tuần trước các nhà nghiên cứu ở khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore đã đề xuất giải pháp có thể giải thích chính xác nhất cho hiệu ứng Mpemba.