Tag Archives: dệt may

LOẠI TƠ DẪN ĐIỆN SIÊU MẠNH SẢN XUẤT TỪ GIỐNG TẰM ĂN GRAPHENE

Tơ dẫn điện

Tóm tắt: Các sợi tơ giàu carbon bền cấp 2 lần sợi tơ thông thường và có thể chịu được ít nhất 50% lực căng mạnh hơn loại thường trước khi bị đứt. Hình thức dệt may thông minh này có thể trở thành ứng dụng trong y học, điền kinh, các thiết bị điện […]