Tag Archives: Dianthus chinensis

Nuôi cấy mô: Tạo dòng Cẩm Chướng Gấm đa bội bằng xử lý Colchicine

nuoi cay mo hoa cam chuong

TẠO DÒNG CẨM CHƯỚNG GẤM (Dianthus chinensis) ĐA BỘI BẰNG XỬ LÝ COLCHICINE IN VITRO: Colchicine thường được sử dụng nhằm tạo ra thể đa bội ở nhiều loài thực vật và đạt hiệu quả cao khi xử lý trong điều kiện ống nghiệm( in vitro). Bài nghiên cứu thuộc quyền tác giả Nguyễn Thị […]