nuoi cay mo hoa cam chuong

Nhân giống in vitro Cẩm Chướng Dianthus ciliates ssp. dalmaticus và D.giganteus ssp. croaticus (Caryophyllaceae) từ nuôi cấy mẫu thân

Tái sinh thực vật các loài hoa cẩm chướng Dianthus ciliates ssp. dalmaticus và D.giganteus ssp. croaticus đạt được thông qua vi nhân giống từ nuôi cấy chồi đỉnh và đốt thân trên MS2. Nhân chồi thành công trên cùng môi trường thông qua chồi nách. Có một số khác biệt giữa chỉ số nhân (multiplication index MI) của chồi có nguồn gốc từ phần thân có chồi đỉnh và đốt thân.

Continue Reading