Tag Archives: dioxin

Tìm hiểu về dioxin

Dioxin hiện được dùng để chỉ hàng trăm chất hóa học có mặt trong môi trường. Các hợp chất xếp trong lớp các chất tương tự dioxin (dioxin-like compounds) được xếp vào ba nhóm: nhóm 1 bao gồm các polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDDs) , nhóm 2 gồm các polychlorinated dibenzofuran (PCCDs) và nhóm 3 gồm các […]

0945677929