Tag Archives: DNA

Các nhà khoa học vừa giải phẫu loại bỏ HIV DNA từ động vật sống

Trò chơi trốn tìm Ước tính gần đây thực hiện bởi United Nations cho thấy có khoảng 36.7 triệu người trên toàn cầu được biết mang bệnh HIV, 1.2 triệu người trong số đó đang sống tại United States- theo Centers for Dieseas Control and Prevention ( CDC).

Một loại DNA chưa xác định có thể chịu trách nhiệm trong vấn đề rối loạn não bộ

Một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng mỗi nơron cá nhân trong não bộ con người có thể độc nhất về mặt di truyền nhờ các đột biến xảy ra trên cơ sở từng tế bào (cell-by-cell basis). Hướng nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết chi tiết về các yếu tố […]

Sửa chữa và bảo vệ DNA

Trên phân tử DNA có thể xuất hiện nhiều biến đổi do sai hỏng trong quá trình trao đổi chất, do các tác nhân gây đột biến vật lý và hóa học của môi trường. Tuy nhiên, genome luôn có độ ổn định cao nhờ các cơ chế sửa chữa và bảo vệ DNA. DNA […]

Tái bản DNA

I. Chứng minh tái bản DNA theo cơ chế bán bảo thủ tái  1. Cơ chế tái bản bán bảo thủ 1.1. Cơ chế tái bản ở prokaryote Đặc điểm cơ bản của sự tái bản đó là tái bản theo phương thức bán bảo thủ (semiconservative replication). Tái bản bán bảo thủ nghĩa là […]

0945677929