Tag Archives: đóng băng cơ thể

Lần đầu tiên, một phụ nữ Trung Quốc được đóng băng với hy vọng sẽ được hồi sinh

Cryonics là thử nghiệm đóng băng lạnh sâu cơ thể người đã chết (hoặc thậm chí chỉ là bộ não của họ) với hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được hồi sinh.

0945677929