Tag Archives: động vật chuyển gen

Một số thành tựu trong lĩnh vực tạo động vật chuyển gen

Chuột chuyển gen Vào năm 1982, Palmiter và Brinster đã thành công trong việc tạo ra động vật chuyển gen đầu tiên trên thế giới, bằng cách chuyển gen của loài chuột này sang phôi loài chuột khác. Gen chuyển đã biểu hiện ở chuột chuyển gen và các thế hệ con cháu của chúng.

Công nghệ tạo động vật chuyển gen

Công nghệ tạo động vật chuyển gen là một quá trình phức tạp bao gồm: tách chiết, phân lập gen mong muốn và tạo tổ hợp gen biểu hiện trong tế bào động vật; tạo cơ sở vật liệu biến nạp gen; biến nạp gen vào phôi động vật; nuôi cấy phôi và cấy truyền […]

0945677929