Tag Archives: Drosera

Nuôi cấy mô cây ăn thịt Drosera và Dionaea để sản xuất các hợp chất thứ cấp có hoạt tính sinh học

Các cây ăn thịt thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì sự phát triển nông nghiệp, quần thể tự nhiên của các cây này bị suy giảm. Giá trị dược liệu và trang trí của các loài này cũng dẫn đến khai thác quá mức. Chi Drosera là nguồn hợp chất dược liệu […]

0945677929