Tag Archives: đường tô hiến thành

Con đường hóa chất Tô Hiến Thành giải thể

Từ lâu người ta đã ví von đường  Tô Hiến Thành gắn liền với các cửa hiệu hóa chất và dụng cụ thí nghiệm. Cũng như nói chợ Kim Biên thì người ta nhớ ngay tới chợ hóa chất. Các thế hệ sinh viên, người tiêu dùng đã quá quen thuộc với các cửa hiệu, […]