Tag Archives: Escarpia laminata

Loài giun ống vịnh Mexico một trong những loại sống thọ nhất thế giới?

Loài giun ống lớn sống ở những vùng nước lạnh sâu ở Vịnh Mexico là một trong những loài sống lâu nhất trên Trái đất. Loài giun ống Escarpia laminate sống từ 100 đến 200 năm, trong khi vòng đời của một số thậm chí có thể kéo dài 3 thế kỷ( 300 năm).