Tag Archives: Fluka

Hãng hoá chất Sigma Aldrich Mỹ

Hoá chất Sigma Aldrich Mỹ

https://hoachatthinghiem.org/product-category/sigma-aldrich/ Hóa chất Sigma Aldrich là một tập đoàn hoá chất lớn tại Mỹ, phân phối toàn cầu. Sigma Aldrich có các thương hiệu nổi tiếng như Sigma, Aldrich, Fluka( HoneyWell mua lại từ 2015) và Supelco. ( Sigma thành lập riêng biệt với Aldrich, sau này mới sáp nhập).

Call Now Button