Tag Archives: gen ngoại lai

Các phương pháp xác định sự hiện diện và biểu hiện của gen ngoại lai

Southern blot Nguyên tắc của Southern blot là màng lai nitrocellulose có khả năng tiếp nhận DNA được sử dụng trong các nghiên cứu lai axit nucleic khác nhau vào những thập niên 1950 và 1960.Vào thời kỳ này DNA cố định không được phân đoạn, chỉ đơn giản bao gồm DNA tổng số được […]

0945677929