Tag Archives: giao tiếp

“GIAO TIẾP BẰNG SUY NGHĨ” CÓ THỂ SỚM TRỞ THÀNH SỰ THẬT

giao tiep bang nao bo

Các nhà nghiên cứu đang tìm ra cách thức giúp chúng ta giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ, xa hơn nữa sẽ giúp những người ở các phòng khác nhau trả lời nhau mà không cần nói. Nếu chúng ta có thể phát triển công nghệ này, nó có thể giúp những người bị liệt […]