Tag Archives: hạnh phúc

Người rộng rãi có cuộc sống hạnh phúc hơn người bình thường

Sự rộng lượng dù chỉ một chút cũng làm cho mọi người hạnh phúc hơn. Những người chỉ hành động vì lợi ích của mình sẽ ít thấy hạnh phúc hơn. Hay đơn thuần tự dặn mình sẽ rộng lượng hơn là đủ để kích hoạt một số thay đổi trong bộ não làm cho chúng ta […]