Tag Archives: hệ miễn dịch

Mối liên quan giữa các tế bào miến dịch ở da và sự phát triển của tóc

Bây giờ chúng ta đã có bằng chứng đầu tiên về mối liên quan trực tiếp giữa các tế bào miễn dịch ở da và sự phát triển của tóc. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có một loại tế bào miễn dịch phổ biến trực tiếp kích hoạt […]