Mối liên quan giữa các tế bào miến dịch ở da và sự phát triển của tóc

Bây giờ chúng ta đã có bằng chứng đầu tiên về mối liên quan trực tiếp giữa các tế bào miễn dịch ở da và sự phát triển của tóc. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có một loại tế bào miễn dịch phổ biến trực tiếp kích hoạt tế bào gốc trong da đảm nhiệm cho sự phát triển lông ở chuột. Nếu không có sự kích hoạt này, nang lông không làm công việc của nó –  ngay cả khi nó có chứa các tế bào gốc cần thiết để tiến hành.

Continue Reading