Tế bào HeLa- Tế bào bất tử của một người phụ nữ đã cứu sống hàng trăm ngàn người

Hãy tưởng tượng điều này: bạn là một bác sĩ tại một trong những cơ sở y tế nổi tiếng nhất trên thế giới. Một bệnh nhân mắc một dạng ung thư cổ tử cung ác tính và bạn thu nhận các tế bào của cô ta để nghiên cứu chúng cho các trường hợp cụ thể. Nhưng trong khi nghiên cứu các tế bào của cô gái ấy, bạn đã nhận thấy một điều gì đó khác thường. Sau một số lần phân chia tế bào, chúng không chết như những tế bào khác trong phòng thí nghiệm. Thực tế cho thấy, chúng không bao giờ chết .

Continue Reading