Tag Archives: HIV

Các nhà khoa học vừa giải phẫu loại bỏ HIV DNA từ động vật sống

Trò chơi trốn tìm Ước tính gần đây thực hiện bởi United Nations cho thấy có khoảng 36.7 triệu người trên toàn cầu được biết mang bệnh HIV, 1.2 triệu người trong số đó đang sống tại United States- theo Centers for Dieseas Control and Prevention ( CDC).

Đánh thức HIV – Tiềm năng của hai hợp chất kỳ diệu

Theo nghiên cứu của Đại Học California – UC Davis, HAART ( liệu pháp điều trị virus phiên mã ngược hiệu lực cao ) đã và đang giúp hàng triệu người nhiễm virus suy giảm miễn dịch sống lâu hơn. Không may, HIV có một cơ chế sinh tồn có sẵn, nó tạo ra một […]

0945677929