Nuôi cấy mô cây hồ tiêu- hồ tiêu invitro

Việc nhân giống cây hồ tiêu với số lượng lớn đem lại lợi ích đáng kể cho bà con nông dân và các doanh nghiệp trồng hồ tiêu. Do vậy, phương pháp nuôi cấy mô có thể giải quyết được về số lượng cũng như chất lượng tốt khi chọn lựa cây giống tốt cho việc nhân giống. Nuôi cấy mô thực vật trên cây hồ tiêu cũng là một chủ đề rất nan giải đối với bà con mới bắt đầu tập nuôi cấy mô.

Continue Reading