Tag Archives: hoa hồng Tuyết Helleborus niger

Nuôi cấy invitro hoa hồng Tuyết Helleborus niger

Nghiên cứu này cho thấy có thể nhân giống hoa hồng Tuyết Helleborus niger bằng phương pháp tạo dòng in vitro. Môi trường Universal (U) được dùng cho nuôi cấy in vitro. Môi trường này được tạo bởi Haensch như là môi trường phổ biến để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mức trung bình […]

0945677929