Tag Archives: hoa lan dendrobium

Ra hoa và thụ phấn in vitro: Phương pháp hữu ích cho ngành công nghiệp nhân giống Hoa Lan

Nhân giống lan invitro

Tóm lược:  Chúng tôi phát triển thành công phương pháp khiến cây ra hoa in vitro sớm trên loài lan Dendrobium nhiệt đới lai (Hee et al. 2007; Sim et al. 2007, 2008). Sử dụng một trong các loài lai, Dendrobium Chao Praya Smile, như là một hệ thống hiện đại, phương pháp ra hoa […]