Tag Archives: học chữ

Học đọc có thể định hình lại những phần sâu nhất trong bộ não người trưởng thành chỉ trong vòng 6 tháng

hoc doc cau hinh lai nao bo

Não chúng ta không ngừng thích nghi. Nếu bạn đang đọc bài viết này và đang còn đi học ở trường, bạn đang có cơ hội học đọc từ khi chưa trưởng thành, nhưng ở nhiều quốc gia trên thế giới,tình trạng mù chữ làm cho hàng triệu người trưởng thành không thể đọc hiểu được […]