Tag Archives: hoóc môn thực vật

Auxin là gì và ứng dụng của auxin

1. Auxin là gì? – Auxine tiếng Hy lạp có nghĩa là sinh trưởng. Auxin là một hoóc môn thực vật có tác dụng tốt đến các quá trình sinh trưởng của tế bào, hoạt động của tầng phát sinh, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng của thực vật, sự sinh […]

Cytokinin là gì và ứng dụng của Cytokinin

1. Cytokinin là gì? Nguồn gốc Cytokinin Cytokinin là nhóm hóoc môn thực vật thứ ba được phát hiện sau auxin và giberelin – thuốc nhóm chất kích thích sinh trưởng thực vật. Cytokinin được tạo ra trong ngọn rễ và trong hạt đang phát triển, sau đó, được vận chuyển qua mô gỗ từ […]

Acid Abscisic là gì và ứng dụng của Acid Abscisic

1. Axit Abxixic (Acid Abscisic) là gì? Nguồn gốc Axit Abxixic (Acid Abscisic). Axit Abxixic (Acid Abscisic) còn được gọi là Dormin, axit Dormic (DMA) là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo được xem như một hoóc môn thực vật – thuộc nhóm chất ức chế sinh trưởng.

Gibberellin là gì và ứng dụng của Gibberellin

1. Gibberellin là gì? Nguồn gốc Gibberellin Gibêrelin (Gibberellin) là một hoóc môn thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho thân dài ra, nảy mầm,ngủ, ra hoa, biểu hiện gen, kích thích enzym và […]

0945677929