Tag Archives: hợp chất tự nhiên

Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính hormon estrogen

Nghiên cứu ứng dụng các hợp chất thiên nhiên Hiện nay hầu hết các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của các hợp chất có nguồn gốc thực vật ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị một số bệnh của người và động vật tập trung vào các hướng:

0945677929