Tag Archives: in vivo

Kỹ thuật in vivo

In vivo trong tiếng Latin có nghĩa là quá trình diễn ra trong cơ thể sống. Phương pháp in vivo được dùng để chỉ những thí nghiệm dùng các mô sống hay toàn bộ cơ thể còn sống làm đối tượng thử nghiệm. Các phương pháp in vivo khác với in vitro (thí nghiệm ngoài […]

0945677929