Tag Archives: invitro

ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN CHIẾT XUẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ QUẢ CÂY DỨA DẠI (PANDANUS ODORATISSIMUS L. F.)

Tóm tắt Mục tiêu: đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro của một số phân đoạn chiết và hợp chất phân lập từ quả cây Dứa dại (Pandanus odoratissimus L. f.). Phương pháp: đánh giá tác dụng chống oxy hóa theo phương pháp loại gốc tự do (GTD) DPPH và ức chế quá […]

ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC ACID ĐẾN NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA Hibiscus acetosella và Hibiscus moscheutos

Độ mặn là một stress phi sinh học chủ yếu, và ngày càng ảnh hưởng đến sức khoẻ thực vật và sự sống còn của toàn thế giới. Nhiều mảnh đất đang trở nên mặn hóa do các phương pháp tưới tiêu địa phương kém (Winicov, 1998) và các hiện tượng tự nhiên như lũ […]

SỰ TÁI SINH IN VITRO CÀ RỐT DAUCUS CAROTA L

Các thí nghiệm được tiến hành để tối ưu hóa điều kiện để tạo ra hình thái mô sẹo và tái sinh cà rốt  bằng cách sử dụng bốn giống cà rốt được trồng ở Iran. Các đoạn trụ dưới mầm được đặt vào môi trường có bổ sung 0,2 mg/L 2,4 D để hình […]

Sản xuất cây giống chuối bằng kỹ thuật invitro đỉnh chồi

Nuôi cấy mô (invitro) cây chuối giải quyết được vấn đề số lượng, sạch bệnh. Trong bài viết sử dụng phương pháp nhân đỉnh chồi. Dùng môi trường cơ bản là MS, sử dụng kết hợp các hormone thực vâtj. Ngoài ra cũng giới thiệu phương pháp hạn chế quá trình hoá nâu bằng cách […]

Khử trùng invirto cho Lan

Thiết lập nuôi cấy in vitro vô trùng cho Dendrobium, hoặc cho bất kỳ cây trồng nào trên thực tế, là bước quan trọng nhất để phát triển nuôi cấy mô in vitro hiệu quả trong quy trình nhân giống. Thành công trong nuôi cấy vô trùng ban đầu sẽ góp phần tạo ra thành […]

0945677929