Tag Archives: kháng khuẩn

Kháng sinh hay kháng khuẩn nuôi cấy mô thực vật

Kháng sinh( Anbibiotics) hay còn gọi là trụ sinh, kháng khuẩn được mua bán sử dụng phổ biến( Ampicillin, Amoxyllin, Carbenicillin, Ticarcillin, gentamycin, hygromycin B, Kanamycin, Neomycin, Streptomycin, Paromycin…) trong nuôi cấy mô thực vật nhằm để ngăn chặn sự phát hay tiêu diệt sự phát triển của khuẩn, nấm mốc.

0945677929