Steve Jobs một gã thú vị với tinh thần khởi nghiệp không ngừng nghỉ

Steve đã thay đổi diện mạo của nền công nghiệp máy tính cũng như smartphone với công ty Apple, nền điện ảnh cũng ảnh hướng không kém bởi công nghệ dựng phim và kỹ thuật 3D của Pixar. Câu chuyện đồ chơi đã mang lại cho Pixar chiến thắng đầu tiên trước khi cty phát hành cổ phiếu ra trước công chúng, khiến Steve trở thành tỷ phú khi nắm giữ 80% cổ phiếu. Còn nền công nghiệp âm nhạc thì sao? Itune rõ ràng là một cuộc cách mạng trong nền âm nhạc kỹ thuật số. Điện toán đám mây, Steve có Icloud; lúc này Dropbox, Googledrive còn chưa định hình.

Continue Reading