Kiểm nghiệm bệnh lý thực vật

Môi trường kiểm nghiệm bệnh lý trên thực vật

Phát hiện được bệnh của thực vật ngay từ đầu sẽ giảm chi phí và tiết kiệm thời gian rất nhiều cho việc nghiên cứu và sản xuất. Bộ kit hay môi trường chẩn đoán, xét nghiệm bệnh lý thực vật là một trong những giải pháp nên áp dụng ngay từ ban đầu.

Continue Reading