Tag Archives: Mecha-Sperm

Dược phẩm Mecha-Sperm có thể là tương lai của điều trị Ung thư

Các nhà khoa học thuộc Viện Nanoscienes ở Đức đã phát triển một phương pháp phân phối dược phẩm có hiệu quả để chóng lại các tế bào ung thư thông qua các tinh dịch lai cực nhỏ.

0945677929