Liệu pháp miễn dịch ung thư

Ung thư là vấn đề nhức mối hiện nay bởi vì ung thư gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, sức khỏe và tính mạng con người. Trong các phương pháp điều trị ung thư, phương pháp liệu pháp miễn dịch đang được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về cách thức hoạt động, khả năng phát triển và cơ chất hỗ trợ đi kèm. Một số phương pháp chính của liệu pháp miễn dịch ung thư là: Kháng thể đơn dòng, chất ức chế rào cản miễn dịch, vaccine ung thư, miễn dịch không đặc hiệu.

Continue Reading