Tag Archives: miễn dịch

Các nhà nghiên cứu cuối cùng tiết lộ cơ chế then chốt đằng sau các bệnh tự tàn phá miễn dịch

Các nhà nghiên cứu vừa mới khám phá ra cách mà một số phần tử hóa học có khả năng gây ra các bệnh tự miễn dịch, cho thấy bằng chứng cơ giới (bằng chứng có học) đầu tiên cho lý do tại sao chúng thực sự xuất hiện

0945677929