Tag Archives: miếng cấy ghép xương

Miếng cây ghép xương mới giúp điều trị các bệnh rối loạn về máu và miễn dịch

Phương pháp phẩu thuật cấy ghép miếng xương tổng hợp mới có thể chữa hàng loạt các rối loạn miễn dịch và máu mà không gây ra những phản ứng phụ tiêu cực như một ca ghép tủy xương thông thường.