Tag Archives: môi trường nuôi cấy cơ bản

Lựa chọn môi trường nuôi cấy cơ bản cho tế bào động vật

Mỗi môi trường cơ bản được thiết kế đều dựa trên cơ sở kiểu tế bào, nguồn gốc tế bào (loài động vật), và mục đích của nuôi cấy. Thực tế, thành phần môi trường có thể khác nhau rất nhiều phụ thuộc vào yếu tố. Việc cho phép bổ sung các sản phẩm tự […]

0945677929