Tag Archives: môi trường

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT QUẢ THỂ NẤM DƯỢC LIỆU Cordyceps militaris (CLAVICIPITACEAE: HYPOCREALES)

Nấm dược liệu, Cordyceps militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá trị dược liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền.

Môi trường nuôi cấy mô cây thân gỗ

Môi trường nuôi cấy mô thân gỗ, môi trường tích hợp sẵn các loại khoáng cần thiết dành cho cây thân gồ. Westvaco WV5. Môi trường tối ưu hóa cho cây ở giai đoạn phôi được đánh dấu bằng sự ra đời của môi trường Westvaco WV5, môi trường này được áp dụng phát triển […]

Môi trường nuôi hạt lan invitro- Knudson C Orchid

Môi trường nuôi cấy hoa lan( phong lan, địa lan) cung cấp các loại khoáng dinh dưỡng và vitamins cho cây lan. Môi trường tích hợp tiện lợi có tên là Knudson C Orchid Medium. Phong lan tính tới thời điểm hiện tại có hơn 750 chi và 25,000 loài. Tuy nhiên con người đã […]

Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật

Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? Môi trường nuôi cấy giúp cung cấp những chất thiết yếu cho sự phát triển sinh trưởng của cây trong ống nghiệm. Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào và mô thực vật thay đổi tùy theo loài và bộ phận nuôi cấy. […]

0945677929