Tag Archives: NAGA KING Capsicum chinense Jacq

TÁI SINH CÂY IN VITRO TỪ LÁ MẦM LOÀI ỚT NAGA KING Capsicum chinense Jacq

Việc tái sinh cây in vitro từ lá mầm của loài ớt Naga King Capsicum chinense Jacq., một loài ớt rất cay ở Ấn Độ. Cấu trúc rosette (RLS) thu được trên mẫu vật khi chuyền vào môi trường có chứa indol-3-acetic acid (IAA) đã tạo được nhiều chồi theo thời gian. Môi trường MS […]

0945677929