Tag Archives: năng lượng tái tạo

Chúng ta cần chuyển sang năng lượng tái tạo bởi vì hàng triệu người đang chết dần

Viện nghiên cứu về những ảnh hưởng đối với sức khỏe (Health Effects Institute, HEI) vừa kết luận rằng ước lượng có khoảng 4.2 triệu người trên thế giới đã bị giết chết bởi không khí ô nhiễm trong năm 2015, với 2.2 triệu người chết ở Trung Quốc và Ấn Độ.

0945677929