giao tiep bang nao bo

“GIAO TIẾP BẰNG SUY NGHĨ” CÓ THỂ SỚM TRỞ THÀNH SỰ THẬT

Các nhà nghiên cứu đang tìm ra cách thức giúp chúng ta giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ, xa hơn nữa sẽ giúp những người ở các phòng khác nhau trả lời nhau mà không cần nói. Nếu chúng ta có thể phát triển công nghệ này, nó có thể giúp những người bị liệt hoặc gặp các rối loạn về thể chất khác lấy lại khả năng giao tiếp hoặc thực hiện các bài tập thể chất .

Continue Reading