Sử dụng thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng ong thợ và ong chúa

Tóm tắt: Các nhà sinh vật học tìm ra rằng, những con ong thợ và ong mật chịu ảnh hưởng trên cánh đồng có nồng độ neonicotinoids cao, chết sớm hơn, và tình trạng sức khỏe của cả bầy bị giảm. Các nghiên cứu sinh cũng ngạc nhiên khi tìm ra các phấn ong bị nhiễm neonicotinoid thu hoạch từ những con ong mật không chỉ từ các cây trưởng thành từ hạt bị có xử lý thuốc trừ sâu mà cả từ các cây ở những vùng lân cận. Đây là một nghiên cứu kéo dài suốt mùa vụ tại cánh đồng thực tế với các ảnh hưởng điển hình.

Continue Reading