Bệnh mỏ và nhiễm khuẩn – Psittacine Beak & Feather Disease

Lịch sử bệnh PBFD

Bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn Psittacine (PBFD) được phát hiện và mô tả trong năm 1975 do tiến sĩ Ross Perry, bác sĩ thú y tại Sydney. Người ta tìm được rất nhiều chú chim có biểu hiện bất thường ở lông và mỏ, lúc đầu chỉ ở những đàn chim tư nhân được nuôi tại Australia, nhưng sau đó lại lan ra một cách nhanh chóng.  Continue Reading