nha may dien- chu trinh allam

Nhà máy điện đốt nhiên liệu hoá thạch mà không thải ra khí cacbonic

Tóm lược: Ý tưởng về NET power là cải tiến hệ thống thu nhận và giữ khí cacbonic nhằm tạo nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch mà không thải ra khí Cacbonic. Thay vì đưa hệ thống vào nhà máy điện đã có, họ bắt đầu xây dựng một nhà máy điện hoàn toàn mới.
Continue Reading
methane-bang-de-chay

Nguồn năng lượng từ băng dễ cháy

Tóm lược: Trung Quốc đã thành công trong việc chiết xuất methane hydrate từ các mỏ khai thác thử nghiệm ở Biển Đông. Thứ khoáng sản được gọi là “băng dễ cháy” này có thể là nguồn năng lượng mới mà Trung Quốc có thể đưa vào công nghiệp hóa, nhưng mặc dù nguồn nhiên liệu này sạch hơn than đá thì methane vẫn là một nhiên liệu hóa thạch.
Continue Reading