Tag Archives: nhựa tổng hợp

Tìm ra vi khuẩn để sản xuất nhựa tổng hợp PHB

Vấn đề tìm ra các nguồn nhựa sạch để thay thế cho các nguồn truyền thống là hết sức cấp bách. Bởi nhựa truyền thống rất khó phân huỷ, ảnh hưởng trầm trọng đến hệ sinh thái của con người và động vật. Hoặc thậm chí rác thải từ nhựa này được xử lý thì […]

0945677929