Tag Archives: nồng độ hormone

Tái sinh in vitro cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) sử dụng tỷ lệ nồng độ hormone khác nhau

Một trong những mục tiêu của thí nghiệm là chuẩn hóa nồng độ HgCl2 để xử lý mẫu trong quá trình khử trùng. Các mục tiêu khác bao gồm phát triển một quy trình tái sinh hiệu quả về chi phí để sản xuất quy mô lớn cây con Solanum tuberosum thuộc giống Cardinal từ […]

0945677929