Tag Archives: Nootropics

Não bộ con người trong tương lai: Thuốc thông minh và Nootropics

Nootropics là các chất cải thiện khả năng hoạt động của hệ thần kinh trung ương bao gồm cả não bộ. Nó cũng có thể được gọi với các tên khác như chất giúp thông minh, chất giúp tăng cường khả năng nhận thức, chất hỗ trợ thần kinh.

0945677929