Tag Archives: nuôi cấy mô cay bạch đàn

Vi nhân giống Bạch đàn lai Eucalyptus (Eucalyptus benthamii x Eucalyptus dunnii)

Nghiên cứu này thiết lập qui trình vi nhân giống cây E. benthamii x E. dunnii, bằng việc thử nghiệm nồng độ chlorine cho việc khử trùng mẫu, nồng độ tối ưu của benzylaminopurine (BAP) và naphthaleneacetic acid (NAA) cho sự nhân chồi và tỷ lệ giữa BAP và gibberellic acid (GA3) trong hai môi […]

0945677929