Tag Archives: nuôi cấy mô ớt

Nhân giống invitro giống ớt Capsicum Chinense Jacq.

Vi nhân giống ớt Capsicum Chinense Jacq. một trong những giống ớt cay nhất thế giới và là thực phẩm truyền thống của người Naga. Tác giá: N. Gayathri, M. Gopalakrishnan and T. Sekar. Phòng thí nghiệm Nuôi cấy mô thực vật, Khoa nghiên cứu thực vật học và P.G, Cao đẳng Pachaiyappa, Đại học […]

0945677929