Tag Archives: pcr

Tối ưu hoá phản ứng PCR

Hướng dẫn tối ưu hoá phản ứng PCR, nhằm làm tiết kiệm thời gian và công sức của người thiết kế thí nghiệm. PCR là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong sinh học phân tử, mục đích để tạo ra nhiều bản sao từ một đoạn DNA trong ống nghiệm mô phỏng […]

Một số cách khắc phục lỗi kỹ thuật PCR

Đối với bất kỳ thí nghiệm nào, các vấn đề đều có thể xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần phải phát triển một quy trình để phát hiện các nguồn có thể gây ra lỗi. Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) là một kỹ thuật được sử dụng […]

Một số cách khắc phục lỗi kỹ thuật PCR

Đối với bất kỳ thí nghiệm nào, các vấn đề đều có thể xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần phải phát triển một quy trình để phát hiện các nguồn có thể gây ra lỗi. Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) là một kỹ thuật được sử dụng […]

PCR căn bản

Thủ thuật thiết kế primer Thành phần phản ứng Enzyme Các đặc tính enzyme DNA polymerase và định nghĩa đơn vị (unit) của mỗi loại (hãng) sản xuất là khác nhau. Cần kiểm tra thông tin trên các tờ hướng dẫn đi kèm hóa chất. Lượng enzyme cần thiết là phụ thuộc vào lượng DNA […]

0945677929