Tối ưu hoá phản ứng PCR

Hướng dẫn tối ưu hoá phản ứng PCR, nhằm làm tiết kiệm thời gian và công sức của người thiết kế thí nghiệm.

PCR là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong sinh học phân tử, mục đích để tạo ra nhiều bản sao từ một đoạn DNA trong ống nghiệm mô phỏng bộ máy sinh tổng hợp DNA của tế bào sống. Continue Reading

Một số cách khắc phục lỗi kỹ thuật PCR

Đối với bất kỳ thí nghiệm nào, các vấn đề đều có thể xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần phải phát triển một quy trình để phát hiện các nguồn có thể gây ra lỗi. Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để khuếch đại các đoạn DNA cụ thể.

Continue Reading

Một số cách khắc phục lỗi kỹ thuật PCR

Đối với bất kỳ thí nghiệm nào, các vấn đề đều có thể xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần phải phát triển một quy trình để phát hiện các nguồn có thể gây ra lỗi. Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để khuếch đại các đoạn DNA cụ thể. Continue Reading

PCR căn bản

Thủ thuật thiết kế primer

Thành phần phản ứng

Enzyme

Các đặc tính enzyme DNA polymerase và định nghĩa đơn vị (unit) của mỗi loại (hãng) sản xuất là khác nhau. Cần kiểm tra thông tin trên các tờ hướng dẫn đi kèm hóa chất.

Lượng enzyme cần thiết là phụ thuộc vào lượng DNA template và kích thước phản ứng PCR. Tuy nhiên, thành phần này chỉ nên hiệu chỉnh khi 1) sản phẩm PCR lớn hơn 5kb; 2) có khả năng hoạt tính của enzyme bị giảm sút do thiếu sót ở khâu bảo quản; 3) đã tiến hành hiệu chỉnh bằng nhiều cách nhưng sản phẩm PCR vẫn thấp hoặc không có gì.

Continue Reading