Tag Archives: phương pháp vô trùng

Các phương pháp vô trùng trong phòng thí nghiệm

Việc vô trùng các vật dụng, môi trường nuôi cấy là rất quan trọng trong phòng thí nghiệm. Chúng quyết định thành công của quá trình nghiên cứu, sản xuất. Mục tiêu của việc vô trùng là loại bỏ, phá hủy các loại vi trùng, vi sinh vật, kể cả nha bào. Các phương pháp […]

0945677929